Členské příspěvky 2020 - oddíly

Členská kartička ČHS pro rok 2020 je platná od 1.1. 2020 do 31.1. 2021.

Průkazy pro členy ČHS registrované v základních organizačních složkách (oddílech) mohou objednávat pouze jejich předsedové nebo jimi pověřené kontaktní osoby!

Objednávka musí obsahovat: Jméno, příjmení a rodné číslo.

Všichni noví členové musí nyní vyplnit členskou přihlášku do ČHS!!! Bez řádně vyplněné a od předsedy potvrzené přihlášky nelze nového člena zaregistrovat!!!

Výše příspěvků pro rok 2020

  ČHS HO Hejnice

Celkem

Děti a mládež do 18 let včetně (ročník 2002 a mladší)

100 Kč

50 Kč

150 Kč

Děti a mládež do 18 let včetně, alespoň jeden rodič člen ČHS zdarma 50 Kč 50 Kč
Junioři od 19 do 25 let (ročník 1995 - 2001) 300 Kč 50 Kč 350 Kč

Dospělí do 60 let (ročník 1959 – 1992)

400 Kč

100 Kč

500 Kč

Veteráni od 60 let (ročník 1958 a starší)

0 Kč

100 Kč

100 Kč

Vstupní poplatek (nový člen)

50 Kč

xxx

50 Kč

 

HO Hejnice tedy vybírá příspěvky ČHS + HO v následující výši:    
mládež : celkem 150,-; junioři: celkem 350,-; dospělí: celkem 500,-; veteráni: celkem 100,-