Členské příspěvky 2018 - oddíly

Členská kartička ČHS pro rok 2018 je platná od 1.1. 2018 do 31.1. 2019.

Průkazy pro členy ČHS registrované v základních organizačních složkách (oddílech) mohou objednávat pouze jejich předsedové nebo jimi pověřené kontaktní osoby!

Objednávka musí obsahovat: Jméno, příjmení a rodné číslo.

Všichni noví členové musí nyní vyplnit členskou přihlášku do ČHS!!! Bez řádně vyplněné a od předsedy potvrzené přihlášky nelze nového člena zaregistrovat!!!

Výše příspěvků pro rok 2018

Děti a mládež do 18 let včetně (ročník 2000 a mladší)

100 Kč

Děti a mládež do 18 let včetně, alespoň jeden rodič člen ČHS zdarma
Junioři od 19 do 25 let (ročník 1993 - 1999) 300 Kč

Dospělí do 60 let (ročník 1958 – 1992)

400 Kč

Veteráni od 60 let (ročník 1957 a starší)

0 Kč

Vstupní poplatek (nový člen)

50 Kč

Ke každé objednávce, která se vyřizuje poštou,  platí povinnost úhrady 20,- Kč za poštovné.

HO Hejnice vybírá příspěvky ČHS + HO v následující výši:    
mládež : celkem 150,-; junioři: celkem 350,-; dospělí: celkem 500,-; veteráni: celkem 100,-