Mont Blanc 2004

    Počátkem srpna jsme se vypravili zdolat nejvyšší horu našeho kontinentu. Cíl byl jasný: všichni na vrchol! S tímto nasedalo ve čtvrtek 5.8. celkem 13 lidí do lanovky na Belveder, kterou začíná přístup pod klasický směr výstupu přes Gouter, Dom du Gouter a kolem chaty Vallot po krásném hřebínku na vrchol. Při problouděném přístupu k chatě Téte Rouge většina nestihla utéct před sněhovou bouřkou, a tak se první nocleh konal převážně na této chatě v dusné atmosféře podkroví. Ráno počasí nic moc, ale přesto první pokus začal v půl třetí ráno. První dvojice bez problémů zdolala výšvih Gouteru a pokračovala k vrcholu, druhou skupinu zastavil pád kamene a následné zranění jednoho člena výpravy. Takže dolů a v redukované sestavě ještě jednou později. Ale ani druhý pokus nebyl úspěšný, a tak většina propadla skepsi a předčasně kapitulovala.Pohled na Mont Blanc z Dom du Gouter
Přestože počasí se nakonec ukázalo jako perfektní, podmínky byly téměř ideální,  chybičky se vloudily a úspěšnost nebyla taková, jakou jsme si všichni představovali.

Suma sumárum 1 : první pokus byl úspěšný pro 5 členů našeho oddílu.

Neúspěch prvního pokusu odčinil druhý výpad na začátku září. Odjíždíme ve středu odpoledne jedním autem známou cestou do Les Houches, kde už ráno v 8 stojíme pod lanovkou. Tentokrát jsme zvolili rychlejší variantu, první den až na chatu Vallot (přestože nás vypekla zubačka z Belvederu, která zrovna ten den měla odstávku), a pak přes vrchol Blanku pod Mt.Blanc du Tacul a Mont Maudit na Midi a odtud lanovkou do Chamonix. Podařilo se, všichni čtyři účastníci stanuli na vrcholu, no a druhý den ve 13:30 jsme dole. A teď jen se dostat pro auto do Les Houches (10 km), naštěstí stopaře berou, a tak už kolem čtvrté odpolední odjíždíme zpět do Hejnic.  Ráno se jede "Železná koruna"(80 km na kolech), a to se dá ještě stihnout...Suma sumárum 2: druhý pokus úspěšný pro 4 členy našeho oddílu.