Königshainské vrchy leží západně od německého města Görlitz  a zahrnují nízké táhlé zalesněné hřbety s relativně malou nadmořskou výškou - nejvyšší kopec v lezecké oblasti - Hochstein - dosahuje výšky pouhých 405 metrů nad mořem. Celá oblast je tvořena kvalitní žulou, proto zde
 v minulých desetiletích probíhala mohutná těžební činnost, takže zde najdeme několik rozsáhlých lomů, které jsou zatopeny a v letních měsících nabízí příjemnou koupel. Těžba zde byla s konečnou platností ukončena v roce 1975 a dnes je část bývalých lomových provozů včetně kolejové dráhy přeměněna na jakýsi skanzen lomové těžby.


Lezecké objekty zde můžeme rozdělit do dvou skupin :

a) přírodní útvary, tj. věže a masívy (některé turisticky zpřístupněné), které nabízí spíše kratší výstupy nižší obtížnosti a různého charakteru (spáry, stěny, převisy..)

b) lomové stěny, kde je těžiště nejobtížnějších a nejdelších výstupů (délky 30m)

Lezecky byla zdejší oblast objevena v roce 1974, kdy byly vylezeny první cesty na masív Hammanwand. Zpočátku se jednalo především o technické výstupy a oblast sloužila jako tréninkové místo pro nácvik lezení s umělými pomůckami. Volné lezení se začalo prosazovat až ve druhé polovině 80.let, nejprve na přírodních skalách, poté v lomových stěnách, kde také vznikly nejtěžší a nejkrásnější cesty. Zpočátku byly těžší cesty jištěny shora a jistící body osazovány zásadně ze slanění, avšak později začaly vznikat velmi obtížné cesty
i klasicky - odspodu, např. "Spiel des guten Willens" klas. Xa na Kolosseum či "Avalon" klas. Xa na Paradies - Westwand. V současné době je zde cca 250 cest obtížnosti I až XIb, je vytýčena a nýty osazena celá řada projektů, takže počet cest zdaleka není konečný. Na tvorbě cest se podíleli především Matthias Arlt, Berndt Arnold (známý ze Saského Švýcarska), Ralf Reissig, Michael Urban a Thomas Schicke.


Přístup : Z Liberce přes Frýdlant na hraniční přechod s Polskem Habartice - Zawidów, dále směr Zgorzelec. Zde je hraniční přechod do SRN - Görlitz. Odtud po silnici č.6 směr Cottbus, po cca 8 km odbočíme vpravo směr Königshain, což je východisko do skal. Z Görlitz můžeme též vyjet po silnici č. 115 směr Niesky, odbočíme vlevo přes Kunnersdorf na Königshain. Sem z Liberce cca 75 km.
 
V Königshainu najdeme na kopci staré nádraží, nad ním je parkoviště, odkud nutno pěšky do skal (asi 15 minut). Zde se již vcelku dobře orientujeme dle uvedeného plánku.

Ochrana přírody : Celá oblast je chráněnou přírodní zónou, takže je zde třeba dodržovat následující :
- celoroční zákaz lezení v lomu "Elysium"
- od podzimu 2005 se u vstupu do malého lomu Paradies objevila cedule "Soukromý pozemek", zjara 2006  jsme tam lezli a šlo to....
- pro vstup do lomů vlevo od cesty vyžádat souhlas majitelů pozemků

- rozdělávat oheň, stanovat či bivakovat
- provádět prvovýstupy na Totenstein, Malý a Velký Teufelstein.  

Pravidla lezení :         Platí zde stejná pravidla jako v Saském Švýcarsku ve znění z roku 1991.
Je povoleno používání vklíněnců a stoperů, při prvovýstupech i skob  a nýtů. Lezení s umělými pomůckami  je povoleno pouze na cestách, kde je užil prvolezec (označeno A0-A4). Požívání magnézia je povoleno, užívat by se však mělo rozumně a s mírou. Při výstupech v lomech je výhodnější slanit než masívy obcházet. Nástupy některých cest jsou dostupné pouze slaněním.

První pomoc : Box první pomoci u turistické ubytovny "Bergfrieden" při silnici na Hochstein.

Použité zkratky :           BH ....borhák           S ....skoba
K ....kruh           T ....travers           n.v. na vrchol
     J,S,V,Z ..svět.strany              
 
! ....nejištěno           * ....paráda
      VK ...vklíněnce           N ....viz nákres


1.* Lom HERBSTWAND (N)
Pro první tři objekty najdeme vrcholovou knihu v části Nirwana
a) Wasserman II - Z jižní plošiny nad vodou  T vlevo a žlábkem přes stupně n.v.
b) Neptuns Traum VI - Od a) 3 m vlevo, šikmo vlevo přes 2 BH a stupeň n.v.
c) Cocida RP VIIc - Jako b) k 1.BH, vlevo vzhůru přes BH ke 3.BH. Stěnou (S) a vpravo přes převis n.v.
d) Überm Teich VIIIb, RP VIIIc - Vpravo od e) v malém koutě přes 2 S n.v.
e) Seekante VIIb, RP VIIc - JZ hranou (s,BH) n.v.
f) Abendrot V - Asi 3m vlevo od e) stupňovitou stěnou (BH) n.v.
g) Reformweg IV - Vpravo od nápadné hladké stěny koutem (BH)n.v.
h) Climbator Xc, RP XIa - Vlevo od g) stěnou až ke 3.BH. T vpravo a stěnou přímo (BH) n.v.
i)  Softclimbator RP Xb - Od 3.BH stěnou a hranou přímo
j)  Leichter Weg III - Asi 5m vlevo od g) stěnou přes římsu a díru (BH) n.v.
k) ! Boulder Pash IXc - V pravé části nápadné hladké stěny k jemné muldě, tou na římsu. Stěnou n.v.
l) Freie Wahl IXa, RP IXb - Středem hladké stěny (3BH) n.v.
m) Tatraerinnerung VIIa - Vlevo od hladké stěny vedle koutu přes stupně k BH. Vpravo k římse a stěnou n.v.
n) Überhangender Ausstieg IV - Z levé části velké police hranou na plošinu, zářezem na 2.plošinu a vlevo převislou stěnou n.v.
o) Ringkampf der Fingernägel Xa, RP Xb - V levé spodní části stěny k BH. T vpravo ke 2.BH, šikmo vpravo n.v.
p) Gute Manier IXa - Z levé horní terasy post. stěnou (2BH) n.v.  

2.* Lom IDDYL (N)
a) Ostamrk ade! VIIb - Zcela vpravo (k nástupu slanit) jemným zářezem přes vrtanou díru n.v.
b) Hübschner Winkel VI - Vlevo od a) koutem n.v.
c) Einstand IV - Asi 5m vpravo od d) stupňovitou hranou na horní plošinu. T vlevo do kouta cesty d) a tou n.v.
d) Landskronblick V - V pravé části výlomu koutem (K) n.v.
e) Gebrochene Rippe VIIIa,RP VIIIb - Vlevo od d) stěnou (2K) na balkon (K). Stěnou n.v.
f) Familienausflug VIIb,RP VIIc - 5m vlevo od d) stěnou (2BH, 2K) n.v.
g) Heimliche Liebe VIIIb,RP VIIIc -4m vlevo od f) stěnou (3BH) ke K. Vpravo přes BH n.v
 
h) Flirt IXb,RP Xa - Od kruhu g) mírně vlevo stěnou (BH) n.v.
i) Faszination VIIIc,RP IXb - Asi 4m vpravo od k) stěnou (5BH) n.v.
j) Sankt-Elms-Feuer IXb, RP IXc - Od nástupu k) stěnou (4BH) n.v.
k) Linker Weg , VIIa  - Vlevo od j) stěnou (3BH) n.v.
l) Sonnenspiegel V - V levé části výlomu zářezem na polici, přes díru a n.v.
m) Leichte Variante II - Z police vlevo a stěnou n.v.
n) Steingarten RP VIIIc - Zcela vlevo ve výlomu jemným zářezem a  ostrou hranou (K) n.v.
o) Salt-Lake-City RP VIIIa - Po sestupu do výlomu po ostrohu cca 20m na J. Z bloku stěnou (3BH) n.v.
p) Kalifornische Hangel VIIb - Z levého konce ostrohu (viz cesta n) sokolíkem (3BH) n.v.

3. Lom NIRWANA (N)
Vrcholová kniha ve výlezu "Linken Pfeilerweges"
a) Südwand VIIb,RP VIIc - V pravé části terasy v J stěně stupňovitým koutem na římsu, stěnou (BH) n.v.
b) Grosse Illusion VIIb(c), RP IXa - 5m vlevo od a) na římsu (BH). (Postavením) doleva do kouta a jím n.v.
c) Steinmetzstiege VI - Ve velkém koutě vlevo od J stěny vpravo přes stupně (BH) a krátkým komínem n.v.
d) Sommernachtstraum RP IXb - Vlevo od c) podél  koutku stěnou (3BH) n.v.
e) Schlaflose Nächte VI/A1 (VIIIa) - 5m vlevo od c) na římsu a vlevo ke S. Stěnou a zářezy (3K) n.v.
f) Privatkamin VI - 5m vlevo od e) koutem na plošinu. Zářezem (2BH) na plošinu (K), komínem (S) n.v.
g) * Pantha Rei VI - Vlevo od f) sestup až k vodě. Šikmo vlevo stupňovitou stěnou na plošinu, T vlevo do kouta. Jím (K,BH,S) n.v.
h) Gegen der Strom RP VIIIa - Od BH cesty g) vpravo stěnou (2BH) n.v.
i) * Kristallkante RP VIIa - Jako g) ke K, vlevo hranou (2BH) n.v.
j) Rechter Pfeilerweg VI - Jako cesta n) ke K, hranou a stěnou (BH) n.v.
k) Dienstagplatte VIIa - Vlevo od j) stěnou přes díru (BH)
l) Linker Pfeilerweg VI - Jako n) k T, stěnou podél spáry (BH) n.v.
m) Feste Zacke VIIa - Od spáry cesty l) šikmo vlevo (BH) a přímo n.v.
n) Königsweg IV - Jako cesta g) ke K, dlouhý T vlevo na plošinu. Přes skalní stupně a vícero polic šikmo vlevo n.v.

4. KÄMPFERBERGSCHEIBE (N)
Vrcholovou knihu pro tuto skupinu skal najdeme na "Hochsteinscheibe"
a) Nordwestweg IV - Vpravo v S stěně vlevo od mělkého koutu stěnou vpravo na hranu a po ní n.v.
b) Nordriß IV - 2m vlevo od a) jemným zářezem a spárou
c) Grüne Spur V - 4m vlevo od b) k trhlině, tou k začátku spáry. 2m vlevo a n.v.
d) Novemberspaß V - V levé části S stěny zářezem (S) n.v.
e) Petruskante VIIb - SV hranou (K) a přes převis n.v.
f) Millimeterarbeit IXc, RP Xa - Úzkou V stěnou (2S) n.v.
g) * Frostkante VIIb(VIIc) - JV hranou (post.) ke K a převislou stěnou n.v.
h) Rechter Südweg III - Vlevo od JV hrany zářezem, výše vpravo hranou n.v.
i) Linker Südweg III - 2m vpravo od h) stěnou a spárou n.v.  

5. AUSSICHTFELSEN (N)
a)* Blickpunkt RP VIIIb - JZ hranou, výše mírně vpravo
b) Spezialdach RP IXb - Středem Z stěny (V) do římsy a přes převis (BH) n.v.
c) Lotlinie VIIb - Podél SZ hrany, výše mírně vlevo n.v.
d) Nordostrippe IV - Koutem v pravé části S stěny

6. SCHACHMANNTURM (N)
a) Alter Weg III - Z průchodu mezi "Hochsteischeibe" a věží krátkou stěnkou n.v.
b) Ostwand VIIa - V úzké V stěně přev.spárou na plošinu. Stěnou (K) n.v.
c) Diagonale V - Vpravo v J stěně spárou na plošinu cesty b) a dále SV hranou .
d) Ostritzer Weg V - Vlevo od c) JV hranou n.v.
e) Klassische Spur VIIa - 2m vlevo od d) stěnou n.v.
f) Wünschelroute II (VIIIa) - Středem J stěny spárou a stěnou (post.) n.v.
g) * Licht und Schatten VIIc,RP VIIIa - JZ hranou (1S,1K).
h) Plakette VIIIc, RP IXa - Středem Z stěny (2 BH) kolem pamětní desky, výše vpravo stěnou (3.BH) n.v.
i) * Vertikale RP IXb - Od 2.BH cesty h) přímo (3.BH) n.v.
j) Wartende Familie VIIIa, RP VIIIb - SZ hranou (hodiny) přes K n.v.

7. HOCHSTEINSCHEIBE (N)
Vrcholová kniha v jeskyni pod vrcholem vlevo od cesty g)
a) Alter Weg I - V levé části J stěny komínem n.v.
b) Leichter Weg II - Spárou v JZ koutě n.v.
c) Ein Herbsttag V - Vpravo od JZ hrany stěnou mírně vpravo n.v.
d) Königsüberhänge VIIIa - Úzkou západní stěnou spárkou (V) a přes převis ve středu stěny n.v.
e) Dr.-Gandert-Kante V - SZ hranou mírně vpravo n.v. Možno též 2m vpravo od hrany (BH) n.v. -klas. VIIIc
f) Schmale Wand VI - Stěnou mezi cestami e) a g) n.v.
g) Prof.-Jecht-Weg V - Vpravo v S stěně spárou a přes převis n.v.
h) Mittelweg V - 3m vlevo od g) spárou na stupeň a jemnou trhlinou (K) n.v.
i) Neuer Mittelweg VIIb - Vlevo od h) koutkem na stupeň a  žlábkem (K) n.v.
j) Grüner Weg VI - Vlevo v S stěně jemnou trhlinou a stěnou n.v.
k) Garten Eden VIIc - 4m vpravo od SV hrany stěnou (K).
l) Oktoberweg V - 2m vpravo od SV hrany stěnou a spárou.
m) Schöne Kletterei VIIa - SV hranou přímo n.v.
n) Ostwand VI - Úzkou V stěnou spárkou a stěnkou (výše též možno vlevo ) n.v.

8. GROSSER TEUFELSTEIN
Vrcholová kniha vlevo od výlezu cesty "Satanriß"
a) Alter Weg I - Od V krátkým komínem n.v.
b) Teufelskralle III - Vlevo od a) hranou a stěnou vlevo od můstku n.v.
c) Teufelsfuß VIIa - Vlevo od JV hrany doleva ubíhající trhlinou a stěnou n.v.
d) Leskeriß VI - Vlevo od c) z výklenku přev. spárou (S) a komínem n.v.
e) * Satansriß VIIc - 2m vlevo od d) doleva ubíhající spárou (2K) n.v.
f) Mephisto RP IXa - Od 2.K cesty e) vpravo spárou (V) přes malý převis n.v.
g) Feuertanz RP Xa - Vlevo od e) převislou stěnou (2BH)
h) Erfüllter Traum VIIIc, RP IXa - Asi 4m vlevo od e) stěnou (2BH) n.v.
i) Hochsteintrip V - 4m vpravo od pravé hrany cesty j) dvojspárou a vpravo na blok. Přes výlom a stěnou n.v.
j) Großer Winkel II - V levé části J stěny pravým zářezem přes stupně n.v.
k) Blockvariante V - Vlevo od i) hranou šikmo vpravo a přes blok do zářezu
l) Leitlinie VIIIa - Vlevo od j) stěnou a jemnou spárou, výše mírně vlevo na plošinu.  Přes stupně n.v.
m) * Eisblume VIIc, RP VIIIa - Vlevo od j) hranou a stěnou šikmo vpravo (K), výše jako cesta i) n.v.
n) Hasenherz VIIIb - Od nástupu cesty m) hranou asi 5m, pak šikmo vlevo (BH) na hranu (BH). Tou n.v.
o) Große Verschneidung VIIa - Vlevo v J stěně převislým koutem pod převis, vpravo ke hraně a po desce zpět do kouta. Spárou n.v. Převis lze obejít i zleva (klas.V)
p) Westweg II - Úzkou Z stěnou přes stupně n.v.
q) Prof.-Feyerabend-Weg V - Vpravo v S stěně od přilehlého bloku doprava ubíhající spárou na plošinu v SZ hraně. Stupňovitou stěnou n.v.
r) Gastweg V - Z nejvyššího bodu přilehlého bloku v S stěně stěnou na plošinu v SZ hraně a přes stupně n.v.
s) Thiemendorfer Weg IV - 2m vlevo od bloku spárou šikmo vpravo na polici         a dále n.v.
t) Nordliche Mulde III - Středem S stěny stupňovitou muldou n.v.
u) Kleine Hangelei VI - 2m vlevo od t) přes střechovitý výlom, vlevo a hranou na plošinu cesty v). Od začátku komína šikmo vpravo sokolíkem n.v.
v) Birkenweg II - 5m vpravo od SV rohu koutem a komínem.
w) Himbeerweg II - 2m vlevo od v) stěnou a přes převis.
x) Miniwand II - 2m vpravo od cesty a) stěnou n.v.

9. KLEINER TEUFELSSTEIN
Vrcholová kniha viz Grosser Teufelsstein
a) Alter Weg I - Z průchodu mezi Grosse Teufelssteinem komínem n.v.
b) Kleiner Trick VI - Vlevo od a) převislou hranou a stupňovitou skálou n.v.
c) Genutzte Zeit VI - Vlevo od b) zářezem a přes stupně .
d) Treppe IV - Od Z stupňovitou skalou n.v.
e) Späte Freude VIIa - Převislou spárou v S stěně (K) n.v.
f) Variante V - Nástup 2m vpravo od originálu, koutem 4 m vzhůru a T vlevo do spáry
g) Himmlische Ecke VIIb - V SV stěně krátkým koutem až pod převis, T vpravo a stěnou n.v.
h) * Kletterhimmel VI - Vpravo ve V stěně vedle výlomu stěnou šikmo vpravo n.v.
i) Schwerer Anfang VIIa - Středem V stěny  spárkou přes převis a stěnou n.v.
j) Kurze Kante VI - JV hranou n.v.
k) Miniriß IV - Vlevo od JV hrany spárou n.v.  

10. TOTENSTEIN
Vrcholová kniha pod převisem cesty e)
a) Alter Weg I - Vlevo v J stěně komínem v koutě n.v.
b) Kleine Wand VI - 2m vlevo od a) podél žebra stěnou n.v.
c) Winterschlaf VI - Vpravo od d) stěnou ke spáře a tou n.v.
d) * Bärbels Scharfblick VIIa - Z plošiny v JZ hraně šikmo vlevo a hranou k hodinám. Sokolíkovým žebrem šikmo vpravo n.v.
e) Siebenschläferriß VI(VIIb) - Z plošiny na JZ hraně pod vodorovným převisem T vlevo do Z stěny. (Post.) a spárou k převisu (S),(post.)spárou n.v.
f) Bammel-Hangel VIIIa - Od pravé hrany markantního převisu sokolíkově vlevo (V), přes převis středem přímo do místa prvního stavění na cestě e) a tou n.v.
g) * Überwindung VIIb - Úzkou Z stěnou spárou přes převis a mírně vlevo zářezem n.v.
h) Black out IXa - Vpravo od i) stěnou přes převis a jemnou spárkou na plošinu. Stěnou n.v.
i) Treppenchbar VI - V Z stěně asi 4m vpravo od schodů stěnou k převisu a vlevo koutem na plošinu. Vlevo n.v. Z plošiny též přímo n.v. (VIIb)
j) Slawischer Opfergang VI(VIIc) - Vpravo v S stěně vlevo do malé jeskyně (K). (Post.) ruční spárou n.v.
k) Straße des 17.Juni VI - Koutem v S stěně u bloku stěnou přímo n.v.
l) * Sieben Keile VIIb - 2m vpravo od m) stěnou (V) n.v.
m) Samuel-Grosser-Weg V - Středem S stěny stěnou šikmo vlevo a T vlevo na polici. Vlevo n.v.
n) Nordwand VIIc - 3m vlevo od m) stěnou šikmo vpravo (křižujíce cestu m) a spárkou ke K cesty j). Tou bez stavění n.v.
o) * Weggefährten VIIb - Vlevo v S stěně přímo přes traverz cesty p), vlevo k jeskyni a spárou n.v.
p) Totenkammerstiege VI - Zcela vlevo v S stěně spárou na plošinu, 2m vlevo a přev. stěnou vpravo na velkou polici u jeskyně. T vpravo ke K cesty j) a tou n.v.
q) Schräger Weg I - Úzkou V stěnou zprava doleva n.v.
r) Carpentierriß V - 5m vpravo od SV hrany spárkou, výše převislou ruční spárou a stěnou n.v.
s) Germanenkante V - Od JV hrany stěnou přes vklíněný blok na polici a hranou
t) Kurze Wand V - 5m vlevo od JV hrany stěnou přes blok
u) Rechtsweg VI - 8m vlevo od JV hrany přev stěnou šikmo vpravo na plošinku a stupňovitou stěnou n.v.
v) Hell Wach VIIb - Od nástupu cesty u) stěnou přímo n.v.
 
w) Lot VIIa - 2m vlevo od u) stěnou přímo n.v.
x) Schaukelei VI - 3m vlevo od w) ke spáře a tou n.v.
y) Lohnendes Problem VIIb - 4m vlevo od x) spárou, sokolíkem a stupňovitou stěnou n.v.
z) Großer Quergang V - 4m vpravo od SZ rohu hlavní věže stěnou k rampě, dlouhý T vpravo n.v.
ž) Direttissima VI(VIIb) - Jako z) k rampě, (post.) přes převis přímop n.v.
aa)Steinbruchkante VI - Cestou z) k rampě, vlevo na hranu a tou n.v.
bb)Direkte Steinbruchkante VIIc - SZ hranou hlavní věže přes převis na konec traversu

11. HAMANNWAND (N)
Vrcholová kniha v záhybu stěny mezi cestami "Badeweg" a Verboten Weg"
a) Schmalseite II - Úzkou JV stěnou podél spáry n.v.
b) Südostwand III - Vpravo od c) lomenou spárou pod malý převis. Buď vlevo        a spárou, nebo přímo spárou n.v.
c) Alter Weg I - Komínem v JV stěne n.v.
d) Kiefernweg II - Vlevo od c) stěnou n.v.
e) Birkenweg IV - Vlevo od c) v koutě u jeskyně vzhůru a zářezem n.v.
f) Neuer Überhang VI - 3m vlevo od J rohu vzhůru k zářezu,přes římsu a přev. hranou na další římsu. Jako e) n.v.
g) Südwestpfeiller RP VIIIc - Mezi cestami f) a h) stěnou (2BH) n.v.
h) Südwestriß III - Vpravo v SZ stěně spárou n.v.
i) Hamannboulder VIIc - Středem JZ stěny na římsu a vlevo podél žebra n.v.
j) * Spiel ohne Ziel IXa - Vlevo od i) spárou šikmo vpravo na polici. Přímo přes BH n.v.
k) Südwestwand IV - 6m vlevo od h) stěnou na širokou římsu. Vlevo a krátkým komínem n.v.
l) Emporweg VIIa - Vpravo od Z hrany stěnou k římse a sokolíkem pod převis. Šikmo vpravo n.v.
m) Einstiegsvariante V - Z hranou vzhůru a doprava do l)
n
) Ausstiegvariante VIIa - Přes převis a podél spárky n.v.
o) * Energieriß VIIc - Převislou spárou v SZ stěně n.v.
p) * Zitterinne VIIa - Vpravo v SV stěně mělkým žlabem(K) pod blok. Vlevo od něho n.v. (Vpravo od bloku - V)
q) * Ausstiegvariante VIIb - Přes blok přímo převisem n.v.
r) A2-nein,danke RP VIIIa - Na velké terase ve vylámané stěně 15m vpravo. Vpravo od bloku přes BH k dalšímu BH v cestě s), tou vzhůru (BH). Mírně vlevo (2BH) n.v.
s) Dülferweg V/A2 - Cestou t) ke 4. BH, T v laně vpravo k řadě BH a tudy n.v.
t) Reservistenstiege A2(RP IXa) - Z velké terasy u bloku podél řady BH přímo n.v.
u) Verbotener Weg A2 - 3m vlevo od t) řadou BH přes K, poté vlevo n.v.
v) Badeweg A2 - 2m vlevo od u) po řadě BH přímo n.v.
w) Kinderweg A1 - Zcela vlevo v SV stěně (pás BH) n.v.
Pozor! BH v posledních 6 cestách jsou dost špatné !

12 * LOM PARADIES (N)
Vrcholová kniha ve skalní desce na konci var.1 cesty c)
a) * Wasserwinkel VIIa, RP VIIb - Zcela vpravo v J stěně z nejnižšího místa zářezu koutem (2K) na terasu a cestou c).
b) Sonnenwand VIIa - Vlevo od a) koutem na plošinu, stěnou (K) na terasu a cestou c) n.v.
c) * Frühlingskante IV - 6m vlevo od a) stěnou u pilíře a šikmou hranou na terasu. Vlevo hranou n.v.
1.var. VIIb - Nástup 2m vpravo přev. stěnou a vpravo na polici
2.var. VIIb - Nástup 4m vpravo převislou stěnou na plošinu
d) Frostfinger III - 3m vlevo od c) zářezem a přes bloky na plošinu, cestou c) n.v.
e) * Mondscheikante VIIa - 7m vlevo od d) hranou (K) na terasu a cestou c) n.v.
f) Falsche Täuschung VI - Vlevo od e) koutem na plošinu (S), spárou na terasu a cestou c) n.v.
g) Tekkno wave RP VIIIb - Vlevo od f) stěnou (2BH) na terasu a cestou c) n.v.
h) * Damentour VI - 3m vlevo od f) podél žebra (pozor!) přes malý převis (vl. K cesty i)) a koutem na terasu.
i) Delikatesse RP VIIc - 3m vlevo od h) zprava tupou hranou (3BH) na terasu a dále cestou c)
j) Verschneidung V - Vlevo od i) koutem na terasu.
k) * Treppe VI - 2m vlevo od j) na druhou římsu a vlevo přev. hranou (K) na třetí římsu. Vlevo hladkou stěnou n.v.
l) Direttissima RP VIIc - Středem stěny u díry přes převis na římsu, stěnou přes BH a vpravo k římse. Vlevo (K) n.v.
m) Einzelkämpfer RP VIIc - 2m vlevo od l) k převisu (BH), přes něj (BH)na římsu cesty o). 3m vpravo, stěnou a hranou n.v.
n) * Weg der Drei RP VIIIc - 3m vlevo od m) podél žebra (2BH) k římse a kruhu cesty o). Stěnou a koutem na terasu, vpravo n.v.
o) * Alter Weg III - 3m vlevo od cesty n) přes velké stupně na římsu a vpravo přes K na hranu. Tou, výše vpravo n.v.
Nástupová var. IV - 4m vlevo od k) vpravo od převisu na římsu, vlevo a žebrem ke konci římsy
Horní var. III - Od začátku římsy stěnou přímo n.v.
p) Blickfang VIIc - 5m vlevo od o) stěnou přes římsu, výše přes převis (K) n.v.
q) Linke Bereicherung III - 10 m vlevo od o) hranou a trhlinou, výše přímo n.v.
r) Entschädigung III - Zcela vlevo u díry přes římsy n.v.

Výstupy v Z stěně, nejsou popsány ve vrcholové knize:
s) Hard Rock VIIIc, RP IX a - Vlevo od vylámaného vstupu přímo proti lomu "Paradies - Westwand" jemným zářezem v markantní stěně k převisu. Stěnou (BH) n.v.
t) Eierschaukel VIIa - 30m vlevo od cesty s), vpravo od písčité cesty, stěnou (2BH) n.v.
u) Perfect Stranger RP VIIIb - Cesta vede u jižního vstupu do lomu. Přes BH stěnou (další 2 BH) n.v.

13. LOM PARADIES - WESTWAND
Vrcholová kniha viz předchozí objekt
a) Xavers Unsinn III - Zcela vpravo uprostřed šikmé plotny stěnou přes římsu n.v.
b) Schlesische Hangel VIIc - 8m vlevo od a) sokolíkovým žebrem (2 BH, K) n.v.
c) Alte-Herren-Stiege II - Vlevo od b) velkým doleva ubíhajícím žebrem na malou plošinku (BH a slaňovací karabina cesty e))
d) Avalon RP Xa - Od skalní boudy vpravo stěnou přímo (2 BH) na velkou plošinu, stěnou přímo (BH) a rampou vlevo na malou plošinku (slanění cesty e)
e) * Stimmen in Wind RP VIIIc - 3,5m vlevo od d) stěnou (S) na plošinu, překrok a stěnou (další 2 BH) na malou plošinku (BH a slaňovací karabina, výstup zde končí!)
f) Asche zu Asche VIIc, RP VIIIa - Vlevo od e) stěnou na velkou polici. 3m vlevo od e) stěnou (2 BH) n.v.
g) * Bunte Blätter RP IXb - 2m vlevo od f) u díry ukloněnou stěnou (3 BH) n.v.
h) Herbstwind RP VIIc - 3m vlevo od g) stěnou k malému převisu. Koutkem a stěnou (BH) n.v.
i) Abendbruch VI - 2m vl. od h) stěnou na malou plošinu a blok. Odtud přímo n.v.

14. LOM ELYSIUM

Sestup do lomu ze severu. Pozor : celoroční zákaz lezení!
a) Gang nach Athen VI - Zcela vpravo v Z stěně přes hladké stupně až ke 4. skobě. Traverz vpravo a n.v.
b) * Athen direkt VIIa - Od 4.skoby zářezem (S) přímo n.v.
c) * Grötterrampe VIIb - V pravé části stěny stěnou a šikmou rampou na horní plošinku (až sem 6 skob), vlevo nebo přímo n.v.
d) Sphärenmusik VIIa - Vlevo od c) tupou hranou (3 S)na římsu, traverz vlevo     k 5.skobě cesty e) a tou n.v.
e) Engelsharfe VI - Středem stěny přes plotny jemnou dvojspárkou (2 S) a doprava ke dvěma děrám. Vlevo od nich na římsu a stěnou (S) n.v.
f) Griechisches Dach VIIa - Vlevo od e) stěnou přes díru ke skobě a k převisu. Vpravo od něho (S) n.v.
g) Überraschende Wende V - 4 m vpravo od h) stěnou (skoba) kolem tří nápadných děr n.v.
h) Abendspatziergang III - Zcela vlevo v Z stěně n.v.

 

15. LOM KOLOSSEUM (N)
Vrcholová kniha ve výklenku u výlezu cesty "Talweg
a) Ostgrat III - Z bloku v úzké V stěně přímo n.v.
b) Landskronkante IV - Levou hranou úzké V stěny n.v.
c) Rechte Weg VIIa - Vlevo od b) stěnou (2 BH) n.v.
d) Arena RP VIIIc - 5m vlevo od hrany b) stěnou (3 BH) výše vpravo n.v.
e) Schöner Tag VIIc - Vlevo od d) stěnou (3 BH), výše mírně vpravo n.v.
f) Verschneidung VIIc, RP VIIIa - 3m vlevo od e)  odspodu koutem (3 BH) n.v.
g) * Feeling VIIIc, RP IXb - Vlevo od koutu f) stěnou (2 bh) pod malý převis a přímo (další 3 BH) n.v.
h) * Herzklopfen VIIc - 3m vlevo od koutu f) podél nevýrazné hrany (BH) na římsu a stěnou (další 2 BH) n.v.

hh)* Ohne...VIIIb Vlevo od h) nevýrazným pilířem (5BH) ke slaňení
i) * FKK-Wand RP IXa - 2m vlevo od h) stěnou (4 BH) na římsu a přímo (další  4 BH) n.v. Výlez možný též vpravo.
j) High live RP IXc - Mezi cestami i) a k) stěnou (6 BH).
k) * Solarium RP VIIIc - 5m vlevo od i) přímo (7 BH) n.v.
l) Lotlinie IXb - Cestou m) ke 4.BH, vpravo a přímo (BH) n.v.
m) * Action VIIIc, RP IXa - Vlevo od k) stěnou šikmo vlevo (7 BH) n.v.
n) * Abendrot RP VIIb - Cestou o) koutem na konec. Přímo (2 BH) do malého koutu a jím n.v.
o) Talwand VI - Středem stěny zářezem až na konec. Stupňovitou rampou vlevo na širokou římsu, vlevo stěnou do výklenku (vrch. kniha) a n.v.
p) Kurz und knapp RP IXb - Vlevo od o) malým koutem (BH, vklín.) na rampu
q) Gefühlswechsel IXb, RP IXc - 5m vlevo od p) (post.) žebrem na římsu, vpravo stěnou (3 BH) na rampu cesty o (BH). Přímo vzhůru n.v.
r) * Limes VIIIb, RP VIIIc - 6m vlevo od p) stěnou (2 BH) na římsu. Vpravo přes S a BH na rampu cesty o) a přímo tupou hranou (BH) n.v.
s) Spiel des guten Willens RP Xa - Cestou r) ke 2. BH, po 2 m šikmo vlevo na polici. Vlevo hranou (3 BH) n.v.
t) * Sonnenwinkel RP IXa - Zcela vlevo velkým koutem přes 4 BH n.v.
u) Tanz in der Technoburg Xc, RP XIb - Od 2.BH cesty t) vpravo přes malý převis (BH) a vpravo stěnou (2 BH) do v.
v) * Finale RP Xa - Od 4. BH cesty t) přes převis a vpravo stěnou (2 BH) n.v.
w) Schmerzgrenze RP IXa - Vlevo od t) stěnou (2 BH) n.v.
x) * Rechter Wasserweg RP VIIIb - 5m vlevo od t) stěnou (2 BH) n.v.
y) * Linker Wasserweg RP VIIIb - 3m vlevo od x) stěnou přes 3 BH, výše spárkou (vklíněnce) n.v.
z) Im neuen Stil RP VIIa - Cestou y) k 1. BH, šikmo vlevo na poličku a stěnou vlevo (K) n.v.
aa) Direkteinstieg VIIa - Nástup zleva od vody a mírně vpravo ke kruhu
bb) Spiegelbild RP VIIc - Zleva od vody 2m vlevo a přímo (2 BH) na plošinu, přes stupně n.v.
cc) U 150 RP IXa - Nástup jako cesta bb), pak 2m vlevo a stěnou přes 2 BH na plošinu. Libovolně n.v.

16. JA-WAND
Vrcholová kniha viz Kolosseum
a) Geburtstageschenk RP VIIb - Slaněním nebo sestupem na římsu(skoba), stěnou (2 BH) n.v.
b) Strandgut RP VIIIa - Jako a) na římsu, traverz vlevo (BH) a stěnou přes 2 BH .
c) Nasse Sache RP VIIIa - 4m vlevo od b) slaněním ke skobě, stěnou (BH) na římsu a přímo přes 2.BH n.v. Z římsy možno též rampou vpravo a stěnou n.v.(RP VIIc)

17. MÜLLERBRUCH
Vrcholová kniha v koutě pod nápadným převisem
a) * Erinnerung V - Cestou b) 3m vzhůru, vpravo stěnou (BH) a krátkým žebrem (skoba) n.v.
b) Rechte Verschneidung II - 8m vpravo od velkého kouta zářezem přes stupně n.v.
c) * Stufenleiter VI - Velkým koutem (BH) n.v.
d) Gesichtsjoga RP VIIIb - 3m vlevo od c) stěnou (3 BH,S) n.v.
e) Winterfreuden II - 8m vlevo od velkého kouta hranou a stěnou n.v.