Zde jsou starší příspěvky, pokud se chcete vrtat v dobách minulých....

odrážka

- ..stručně, ale  odevšad....

- Wenden 2002

- Silvestrovské závody 2002

- Lanex Cup 2003

- krajský přebor škol 2003

- Sperlonga 2003
(vylepšeno o foto)

- OSTROV 2003

-Sardinie 2003

- 29.12.
Silvestrovské závody

- Mont Blanc

- Sasko 2004

- Lanex 2005